Pattaya triathlon 2016

Toyota Pattaya Triathlon Super Series 2016

ไตรกีฬาแรกที่แสนประทับใจ (By EVEZY)

ผ่านไปด้วยดีกับงานไตรกีฬาครั้งแรก ความประทับใจของงานนี้ เริ่มต้นด้วยที่ฟ้าฝนเป็นใจกระหน่ำเทลงมาตั้งแต่เที่ยงคืนยันตี 4 ในใจพี่เอาแหล่ว จักรยานก็ไม่ได้คลุม จะงอแงตอนแข่งมั้ย ถนนน้ำจะท่วมมั้ย การแข่งขันเค้าจะเลื่อนมั้ย

READ more: Pattaya triathlon 2016Pattaya triathlon 2016